haberteknoloji

Yapay Zekâ Artık Ne Kadar Ömrünüz Kaldığını Tahmin Edebiliyor

Tıp alanındaki yapay zekâ sistemleri her geçen gün insan doktorlar kadar hatta daha doğru sonuçlara ulaşabilecek hale geliyor.

Başlık can sıkıcı olsa da, elbette bunun nedeni insanlara ölecekleri zamanı söyleyerek felaket tellallığı yapmak değil. Çalışma kapsamında elde edilen veriler, hastalara ne şekilde bir tedavi uygulanması gerektiğine karar vermek için kullanılıyor.

Avusturalya’daki Adelaide Üniversitesinden uzmanlar yapay zekâdan yararlanarak, ilerdeki beş yıl içerisinde hangi hastaların yaşamlarını yitireceğini öngörmeye çalıştılar, ve yapay zekâ %69 gibi bir oran ile doğru tahminlerde bulundu. Bu oranın bir tıp doktorunun yapacağı tahminler ile yaklaşık olarak aynı olduğu söyleniyor.

Yapay zekâ sistemlerinin tıp alanında kullanımı yeni bir uygulama değil, ve her geçen gün daha hassas hale geliyor. YZ’nin insan doktorlara göre avantajlı olduğu şey, devasa miktarda veriye çok daha hızlı ulaşmaları ve nadir hastalıklar konusunda dahi verileri girilmiş olan vakaları hesaba katabilmeleri.

Adelaide Üniversitesinden uzmanların çalışmalarında ise yapay zekâya, her biri 60 yaşın altında olan 48 hastanın göğüs bölgelerine ait bilgisayarlı tomografi verilerinin girildiği ve sonrasında da makina öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bu veriler içerisinde anormal olan durumların tespit edildi. Bu verilerden toplam 15.957 biyogösterge [İng. biomarker] elde edildi ve bunların hastaların kalan ömürlerinin belirlenmesinde kullanıldı. Çalışmanın, görsel ve yapay zekâ kullanılarak bu türden bir tahmin yapılan ilk araştırma olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılardan radyolog Dr. Luke Oakden-Rayner, “Bir hastanın geleceğini öngörmek önemli, çünkü bu, doktorların öngörüye dayanarak hastaya özgü tedavi yöntemlerine başvurmalarını sağlayabilir,” diyor.

Çalışmanın şu anda olduğundan daha yüksek bir doğruluk seviyesine sahip olmuş olabileceği belirtilirken, makina öğrenmesi sistemlerinin, insan uzmanların yetiştirilmesinden daha kısa sürdüğü de belirtiliyor.

“Araştırmamızda, bilgisayar sistemlerinin görselleri anlamaları ve analiz etmeleri üzerine kurulu ‘derin öğrenme’ yöntemini kullandık. Çalışmada düşük sayıda hasta incelenmiş olmasına rağmen, araştırma bilgisayarın, insan uzmanlar için uzun bir eğitim sürecini gerektiren hastalıklara ait karmaşık görüntüleri tanımayı öğrenebilmiş olduğunu gösteriyor.”

Araştırmacılar, çalışmalarının gelecekte kalp krizlerini önceden tahmin etmek gibi diğer ciddi hastalık alanlarına doğru genişletmesini umduklarını da belirtiyorlar.

Oakden-Rayner, “Hastalıkların teşhisi üzerine yoğunlaşmak yerine, otomatik sistemler, bir anlamda insan uzmanların yetiştirilmediği şekilde, geniş hacimli verileri tarayarak ve fark edilmesi güç örüntüleri görerek, tıbbi sonuçları tahmin edebiliyorlar,” diyor.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında ise on binler mertebesinde görselin kullanılmasının planlandığı belirtiliyor.

Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kaynaklar:

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/ai-can-predict-how-much-longer-you-have-left-to-live/

https://www.adelaide.edu.au/news/news92622.html