haber

Yeni kütleçekim teorisi karanlık maddeyi açıklayabilir

Yeni bir kütleçekim teorisi, günümüzde karanlık madde ile açıklanan, yıldızların yörüngesel hızlarının, diğer benzer sistemlerin aksine, galaksi merkezinden uzaklaştıkça, yörünge hızlarının azalmıyor olmasını, karanlık maddeye ihtiyaç duymadan açıklayabilecek gibi görünüyor.

Amsterdam Üniversitesi’nde Sicim Teorisi Grubu’nda yer alan Erik Verlinde, 2010 yılında yaptığı “Kütleçekimin kökeni ve Newton Kanunları Üzerine” [On the Origin of Gravity and the Laws of Newton] adlı yayında, Entropik Kütleçekim [Entropic gravity] adlı, yeni bir kütleçekim teorisi önermişti. Teorinin dikkat çeken tarafı ise, burada kütleçekiminin temel bir kuvvet değil, fiziksel sistemlerin entropilerini artırma eğiliminde olmalarından kaynaklanan bir sonuç olduğunu tartışmasıydı. Verlinde’nin modeli, holografik ilke ile kütleçekimine termodinamik bir yaklaşım getiriyor.
20161115_yeni_kutlecekim_teorisi_karanlik_maddeyi_aciklayabilir_fig01

Fig.1. Fizikçiler her yüz yılda bir tane dandik gözlem yüzünden tüm öğrendiklerinin çöp olmasına alışkınlar

Verlinde, 8 Kasım 2016’da yayımlanan makalesinde ise bu defa, Samanyolu etrafındaki yörüngelerin dolanan yıldızların hareketlerinin açıklanması için karanlık maddeye gerek olmadığını tartışıyor. Verlinde’ye göre “Bu yeni kütleçekim yaklaşımının, gözlemlerle uyuştuğuna dair kanıtlarımız var. Büyük ölçeklerde, öyle görünüyor ki, kütleçekim en basit anlatışla, Einstein denklemlerinin öngördüğü şekilde işlemiyor.” diyor.

Gerard ‘t Hooft ve Leonard Susskind tarafından ortaya konan holografik ilke, evrene ait tüm enformasyonun, kendisini çevreleyen sanal bir küre olarak tasvir edilebileceğini söylüyor. Verlinde ise, holografik ilkenin bundan ibaret olmadığını, evrenin kendi içinde de enformasyon bulundurduğunu iddia ediyor.

Evrenin içerisinde bulunan bu fazladan enformasyon, evrenin ivmelenerek genişlemesine neden olan karanlık enerjiyi açıklamak için gerekiyor. Fazladan enformasyonun, sıradan madde üzerindeki etkisini inceleyerek ise, kütleçekiminin, evreni çevreleyen sanal küre ile açıklanabilirken, bu ekstra enformasyon ile evrende bolca bulunan, karanlık maddeye karşılık gelen bir kuvvetin açıklanabileceğini gösteriyor.

“Benim gibi birçok teorik fizikçi, teorinin revizyonu için çalışıyor ve bazı önemli ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Evren, zaman ve kütleçekimi hakkındaki fikirlerimizi radikal bir şekilde değiştirecek bir bilimsel devrimin eşiğinde olabiliriz.”

Kaynaklar: Arxiv.org, Phys.org, Wikipedia