haber

Yeni kütleçekim kuramı ilk testini başarıyla geçti

Yakın zamanda Amsterdam Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Erik Verlinde’ye ait Entropik Kütleçekim veya Beliren Kütleçekim [Emergent Gravity] olarak adlandırılan kuramının, galaksi kümelerinin hareketleri ile klasik kütleçekim kuramlarının tahminleri arasında farkların çıkmasına neden olduğu düşünülen karanlık maddeyi, ne olduğu bilinmeyen bu maddeye ihtiyaç duymadan açıklamaya aday olduğu haberleri medyada yer almıştı. Verlinde’nin çalışmaları sicim kuramı ve son yıllarda çok tartışılan holografik ilkenin modifiye edilmiş bir haline dayanıyor. Kuram, kütleçekiminin doğadaki temel kuvvetlerden biri değil, entropik kuvvetin bir sonucu, bu kuvvet nedeniyle “beliren” bir görüngü olarak açıklıyor.
 

Fig.1. Bu karışık kuramları anlamak için maalesef yalnızca resimlere bakmanız yeterli olmayacak

Hollanda Leiden Gözlemevi’nde görev yapmakta olan Margot Brouwer yönetimindeki bir ekip, 11 Aralık’ta Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisine ait internet sitesinde yayımlanan First test of Verlinde’s theory of Emergent Gravity using Weak Gravitational Lensing measurements [Verlinde’nin beliren kütleçekim’inin zayıf kütleçekimsel mercekleme kullanılarak yapılan ölçümler ile ilk testi] adlı çalışmalarında Verlinde’ye ait kuram, “Peformansı dikkat çekici” olarak niteleniyor.
 
Brouwer ve ekibi, çalışmalarını, 33.613 galaksiye ait kütleçekimsel mercekleme ile belirlenen kütleçekim dağılımını ile Verlinde’ye ait kuramın yalnızca görülebilir maddeye uygulanmış halinin sonuçlarını kıyaslayarak gerçekleştirdiklerini ve ortaya çıkan sonuçların dikkat çekici olduğunu söylüyor. Ancak karanlık madde kuramları sonuçları aynı derecede iyi açıkladığı için şu an için Verlinde’nin kuramına geçiş yapmak için erken olduğunu ekliyor.
 
Verlinde’ye ait kuramın şu an için yalnızca yalıtık, küresel ve statik sistemlere uygulanabildiği söyleniyor. Kuramın kabul edilebilir olması için öngörülerinin daha fazla deneysel veri ile teyit edilmesi gerektiği söyleniyor.
Kaynaklar: The Science Explorer, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society