bilimhaber

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 5 Yeni Parçacık Keşfedildi

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Beauty deneyinde görev yapmakta olan uzmanlar, 5 yeni atomaltı parçacık keşfettiklerini açıkladılar…

 

Özellikle 2013 yılında Higgs Bozonu keşfi konusunda oldukça dikkat çekmiş olan CERN bünyesindeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (Large Hadron Collider – LCH) görev yapmakta olan uzmanlar, 16 Mart’ta yaptıkları açıklama ve yayımladıkları makale ile ile 5 yeni atomaltı parçacık daha keşfettiklerini açıkladılar.

 

 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda Beauty deneyi (LHCb) kapsamında çalışmalar yapmakta olan uzmanlar, “tek analizde beş yeni parçacık bulduklarını” açıkladılar. Keşfedilen tüm parçacıkların, üç kuarklı bir baryon olan Omega-c-sıfır’ın, yani \(\Omega_c^0\)’ın farklı uyarılmış durumları olduğu ifade ediliyor. Eğer özel bir ilginiz varsa, parçacıklarıni parantez içerisinde mega-elekton-volt cinsinden kütleleri ile standart gösterimleri şu şekilde: Ωc(3000)0, Ωc(3050)0, Ωc(3066)0, Ωc(3090)0 ve Ωc(3199)0.

Ωc0, protonlar ve nötronlar ile aynı sınıfta bulunan bir baryon olduğu ve “tılsım” kuarklar ile [İng. charm] ile “garip” kuarklardan (veya bazı kaynaklarda “acayip”) [İng. strange] oluştuğu belirtiliyor. LHCb deneyi böylece 1994 yılında keşfedildiğinde, bu uyarılmış durumları da öngörülmüş olan Ωc0 parçacıklarının varlığını kanıtlamış oldu.

Evet, görsel tam olarak düşündüğümüz şeyi anlatıyor, her şey açık. Beş parçacık, grafikteki beş ani zirve ile temsil ediliyor (görsel: CERN)

Edinburg Üniversitesi’nden Dr. Greig Cowan, “Bu kuarkların nasıl bir araya geldiğine ışık tutacak önemli bir keşif; yalnızca protonlar ve nötronları daha anlamamızı değil, aynı zamanda, pentakuark ve tetraquark gibi daha egzotik çoklu-kuark durumlarını anlamamıza da yardımı dokunacak” diyor.

 

Kaynaklar: IFLScience, Science Alert