bilimhaber

CERN’deki LHCb Deneyinde Standart Model ile Çelişen Bazı Sonuçlar Elde Edilmiş Olabilir

Henüz kesinleşmediği belirtilmekle beraber, CERN’deki LHCb’nin, Standart Model’in dışında sonuçlar elde ediyor olabileceği açıklandı

CERN’de bulunan LHCb deneyindeki ölçümlerde, bazı parçacıkların çözünmesi sırasında, Standart Model’in öngörmediği bazı durumların gözlemlenmiş olabileceği belirtiliyor. Fakat gözlemlenen sonuçların, henüz istatistiksel olarak olgunlaşmadığı, ancak daha önceki çalışmalarda da elde edilen bazı sonuçları güçlendirdiği belirtiliyor.

Standart Model, B0 mezonları için birçok bozunma ihtimali öngörüyor. Buradaki çalışmada, B0 mezonlarının, uyarılmış kaon ve bir elektron veya müon çiftine bozunması inceleniyor. Müon’lar, elektronlardan 200 kat daha ağır olmasına rağmen, geri kalan tüm etkileşimleri, lepton evrenselliği adı verilen bir ilke gereğince, elektronlar ile aynı. Lepton evrenselliği ilkesi, aynı zamanda, kütle farkı nedeniyle gerçekleşen küçük ve hesaplanabilir bir fark haricinde, bu özel B0 bozunma durumunda, elektron ve müonların eşit sayıda üretilmesi gerektiğini söylüyor. LHCb deneyinde ise, müonların ortaya çıkış sıklığının Standart Model ile öngörülen miktardan çok daha düşük olduğu belirtiliyor.

Bulguların heyecan verici olmasına rağmen, Standart Model ile yaşanan farkın şu an için, kesin bir sonuca ulaşmayı mümkün kılmayan, 2.2 ila 2.5 sigma arasında olduğu belirtiliyor. Yine de, bu durumun ilgili bir deneyde daha önce elde edilen benzer sonuçlar nedeniyle ilgi çekici olduğu belirtiliyor.

Elde edilen sonuçların Standart Model ile çelişip çelişmediği sonucuna varılabilmesi için, sonraki deneylerin sonuçlarının beklendiği kaydediliyor.

 

Kaynaklar:

https://phys.org/news/2017-04-lhcb-hints-deviations-standard.html

http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/Welcome.html#RKstar