bilimhaber

Bilim insanları laboratuvar ortamında yeni bir türün ortaya çıkışını gözlemledi

Araştırmacılar, ilk kez laboratuvar ortamında bir virüs’ün, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde iki ayrı türe evrimleşmesini gözlemledi.

 

Californiya San Diego Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi’nden uzmanlar, Charles Darwin tarafından öne sürülen ve Evrim Teorisinde önemli bir yer tutan, bir türün, iki ayrı türe dönüşmesini anlatan türleşme sürecini incelemek için bir deney başlattılar. Deneyin şaşırtıcı tarafı ise, bir ay gibi kısa bir süre sonra iki ayrı tür elde etmeyi başardılar ve bulgularını Science dergisinde yayımladılar.

Araştırmacılardan Justin Meyer, “Son derece yavaş gerçekleştiği için türleşmeyi incelemek çok zor. Türleşmeye ait doğrudan bir kanıt olmadığı için, bazı kişiler tarafından Darwin’e ait Doğal Seçilim teorisinde önemi göz ardı ediliyor,” diyor. “Bu deneylerle, artık hiç kimse türleşmenin gerçek olup olmadığı konusunda şüphe duyamayacak,” diye de ekliyor.

Araştırmacılar, öncelikle bakteriyofaj lambda adı verilen bir virüsü kültür ile çoğalttı. Bu virüs, iki ayrı reseptörü ile E.coli bakterilerine bulaşabiliyor. Daha sonra, virüse her birinde bir çeşit reseptör olan iki farklı çeşit bakteri verildi. Kısa bir süre sonra, virüslerin, her biri tek çeşit reseptörde uzmanlaşacak şekilde 2 ayrı türe evrimleştikleri gözlemlendi.

Meyer bu süreci, “Deneye başladığımız, ayrım yapmayan virüsün nesli tükendi. Türleşme süreci ile, yerine bu ilk virüsün soyundan gelen evrim geçirerek daha rafine bir seçim yapmaya başlayan virüsler ortaya çıktı,” diyerek açıklıyor.

Bu deneyin, türleşme konusunda başka deneylere de önayak olacağı ve özellikle, virüsler konusundaki bilgi birikime ilerleyen süreçte etki edeceği de belirtiliyor.

 

Kaynaklar: Futurism, Phys.org, Science